Ontmoeting met DAK

Gisteravond waren Jan van Opstal en Helma Hurkens te gast in Inloophuis Czaar51. Beneden werd opgeruimd, koffie gedronken en afscheid genomen door de deelnemers van de eetgroep van Ad terwijl boven Jan en Helma kennis maakten met Bea, Naima, Rieta, Harm, Riet en Ad. Na het kennismaken kwam de routekaart op tafel. Hoe gaat het Inloophuis de toekomst tegemoet. Allereerst hebben we opgeschreven waar we mee zijn begonnen. Die begindatum is voor alle aanwezigen verschillend, sommigen zijn al heel lang betrokken bij dit huis, anderen nog maar een paar maanden. genoemd werden: Veiligheid; ontmoeting; iedereen mag hier zichzelf zijn. In feite is er in de doelstelling niet veel veranderd in de nu al meer dan twintig jaar dat het Inloophuis bestaat. Maar de opzet van het huis is wel flink veranderd. Waren er in het begin verschillende betaalde medewerkers en was er nog nauwelijks sprake van vrijwilligerswerk, dat is nu wel heel anders. In de eerste plaats zijn alle activiteiten in het Inloophuis nu georganiseerd door vrijwilligers. Er is geen enkele betaalde medewerker meer. Het bestuur van de stichting OKB bestaat uit vrijwilligers en ook de Beheergroep van het huis bestaat helemaal uit vrijwilligers. allemaal mensen die op één of meer dagen in de week betrokken zijn bij een activiteit in het Huis. Niet allemaal even vaak als Ad, die op vier dagen van de week actief is, maar wel allemaal met grote betrokkenheid bij wat er in en met het huis gebeurd. Iedereen vindt het ook belangrijk dat het huis over tien jaar nog bestaat en zijn functies voor biuurtbewoners vervullen kan. Want een Veilige plek bieden voor ontmoeting blijft door de jaren heen even belangrijk.