Jaarverslag 2020 CZAAR51 / Stichting OKB

Jaarverslag 2020 Stichting OKB
CZAAR51


We verwachten dat deze activiteiten allemaal ook in 2020 gewoon door zullen gaan.
(Uit: Jaarverslag OKB 2019 p. 5)

Voorwoord
Op het voorblad is een kort citaat uit het vorige jaarverslag opgenomen:
“We verwachten dat deze activiteiten allemaal ook in 2020 gewoon door zullen gaan”
Deze verwachting was toen realistisch. Czaar51 is niet voor niets de oudste continu bestaande sociaal-culturele voorziening in deze buurt. De jaarverslagen van de afgelopen jaren laten zien dat ook de activiteiten in het huis een grote continuïteit laten zien. De bevolkingssamenstelling van de CzaarPeterbuurt en het aangrenzende woongebied van Oostelijke Eilanden en Indische- en Dapperbuurt en De Kadijken verandert mee met het leven in de buurten. Maar wat we niet konden voorzien toen we dat vorige jaarverslag schreven is de Covid-pandemie die meer en meer het leven is gaan beheersen.

Hoe dat heeft uitgepakt leest u in dit jaarverslag. We zijn als bestuur van Stichting Oekumenisch Kerk-en Buurtwerk erg blij met de geweldige inzet van een grote groep buurtbewoners in Czaar51. We zien dat het Inloophuis versterkt uit dit jaar dat zoveel beperkingen van de bewegingsvrijheid en van economische en culturele activiteiten te voorschijn komt.
Het hele jaar is getekend door de inspanningen om de Covid-pandemie tot een einde te brengen. Elk seizoen werd daardoor bepaald. Toch valt er veel te vertellen en vooral ook te tonen.
Wij bedanken hier in de eerste plaats de buurtbewoners voor hun inzet. Daarnaast dank voor de ruimhartige financiële steun die we van het Netwerk DAK (Door Aandacht Kracht) uit het door hen opgerichte en beheerde Noodfonds mochten ontvangen en de Gemeente Amsterdam / Stadsdeel Amsterdam Centrum dat de continuïteit van het Inloophuis ook dit jaar heeft mogelijk gemaakt.


Corona jaren

In 2020 en 2021 wordt de mensheid getroffen door een pandemie: een virus veroorzaakt aandoeningen die Covid-19 genoemd worden. Het is een onvoorspelbaar ziektebeeld dat vooral voor ouderen fataal kan verlopen. Overheden, ook in Nederland, proberen het aantal besmettingen te verminderen door de bewegingsvrijheid van burgers flink aan banden te leggen. Zo ook in Nederland. Als neveneffect hiervan kregen veel eenzame en arme mensen het moeilijker. Zij worden nog eenzamer en veel mensen zien hun inkomen sterk afnemen doordat hun bron van inkomsten afgesloten wordt.
Inloophuis Czaar51 moet de reguliere activiteiten staken. Tot de ramadan in de derde week van april begint.Een van de gewoontes verbonden met deze vastenmaand is het delen van voedsel met armen, met mensen die het nodig hebben.
De moslimvrouwen die elke week in Czaar51 bij elkaar komen stelden voor dat ze in de ramadan zouden gaan koken “voor de buurt”. Ze waren enthousiast en wilden 100 maaltijden per dag klaarmaken en die verdelen. Aan mensen uit hun eigen netwerk: alleenstaande moeders, ouderen die aan huis gebonden zijn, gezinnen die van een schamele bijstandsuitkering leven en andere behoeftige buren die het moeilijk hadden door alle beperkingen.
Stichting OKB is lid van het landelijke Netwerk DAK dat Inloophuizen in heel Nederland verbindt en ondersteunt. DAK maakt begin mei bekend dat het een Noodfonds vormt met geld van een aantal grote liefdadigheidsfondsen. Het fonds is bedoeld om projecten te ondersteunen die ten goede komen aan de mensen die te lijden hebben onder de gevolgen van de maatregelen ter beteugeling van de pandemie. Stichting OKB doet met succes een beroep op dit fonds en ontvangt
€ 1250 voor een begroting waarin niet alleen voorzien is in het bereiden van 360 maaltijden per week en de nodige voedselbakjes en het brengen naar mensen die niet zelf de maaltijden kunnen ophalen maar ook in de aanschaf van een laptop voor de administratie. Dit project is de hele ramadanmaand d.w.z. tot eind mei doorgelopen. Toen zijn langzamerhand de maatregelen om de pandemie in te dammen weer verlicht.
Voorzichtig zijn enkele activiteiten in het Inloophuis weer opgestart maar de angst zit er goed in. Iedereen is doordrongen van het gevaar van de nieuwe ziekte.
In september vlamt de pandemie weer op. We gaan weer toe naar een zelfde situatie als in april, mei ende overheid voert weer overeenkomstige beperkingen in. Czaar51 gaat weer op slot.
Maar het voorbeeld van de moslimvrouwen in de ramadan is blijven haken bij de brede groep van vrijwilligers in Czaar51. Bijna hele groep van vrijwilligers die actief zijn in het Inloophuis wil dit voorbeeld volgen en gaan koken voor buurtgenoten.

Stichting OKB doet opnieuw een beroep op het Noodfonds DAK en ook op het Stadsdeel Amsterdam Centrum voor een nieuw maaltijdproject voor de buurt. Beide subsidies aanvragen worden toegekend en er komt een budget van ongeveer
€ 5000,- beschikbaar.
Afgesproken wordt dat dat er dagelijks (elke dag van de week behalve de maandag) door maximaal twee vrijwilligers tegelijk kan worden gekookt met een dagbudget van € 100,- Zo gebeurt het. De volgende maanden wordt op 6 dagen per week gekookt. Bea die de huishoudkas van Czaar51 beheert, beheert nu ook het budget voor deze maaltijdvoorziening.
Elke dag is er een ander menu en de menu’s weerspiegelen de culturele diversiteit van de buurtbewoners.Er is een simpel systeem: de koks worden tot een dag van te voren gebeld of op straat door buren aangesproken om voor de volgende dag een maaltijd te reserveren. Elke dag worden tussen de zestig en tachtig maaltijden gekookt. Op sommige dagen zelfs nog meer.
Dat de keuken in 2019 is voorzien van nieuwe apparatuur en helemaal van het gas af is gehaald betaalt zich nu dubbel en dwars uit..
Via de app groep worden elke dag door middel van foto’s verteld over het koken en reageren de koks op elkaar.
De groep van moslimvrouwen die georganiseerd besluit alleen op de woensdag gebruik te willen maken van dit budget omdat ze op zaterdag alleen voor een groep uit hun eigen achterban willen koken. Ze menen dat daarvoor niet dit budget worden ingezet en betalen daarom zelf voor de boodschappen voor de zaterdag.
In de maanden november, december en januari wordt op alle dagen van de week gekookt, behalve op de maandag. Er worden maar weinig maaltijden bij buurtgenoten thuis afgeleverd. per keer niet meer dan drie. De andere maaltijden worden allemaal bij het Inloophuis afgehaald.


Het maaltijd project is een groot succes.

Dit zijn de opbrengsten:
1. Veel buurtgenoten genieten van de gratis maaltijden. Voor een groot aantal van hen is dat een welkome aanvulling in natura op hun inkomen.
2. De maaltijduitdeling voor de deur van het Inloophuis betekent een gelegenheid voor ontmoeting voor buurtgenoten die in een isolement dreigen te raken.
3. Door het bijna elke dag koken maken we optimaal gebruik van de faciliteiten van het Inloophuis met inachtneming van de Corona-maatregelen.
4. Daardoor wordt de bekendheid van en het draagvlak voor deze buurtvoorziening vergroot
5. De verschillende groepen die allemaal van het Inloophuis gebruik maken leren elkaar op een nieuwe manier kennen en waarderen.

Computeren in Czaar51

Eind 2020 krijgt stichting OKB een tip van de Gebiedsadviseur voor Centrum Oost dat er nog een budget beschikbaar is waarvan eventueel computers kunnen worden aangeschaft in het kader van een project voor verbetering van computervaardigheden van buurtbewoners. De afgelopen jaren is het hier al verschillende keren overgegaan in de Beheergroep van Czaar51. Het is een wens van veel van de vrijwilligers om beter gebruik te leren maken van internet en van de computer. Dit is een kans!
OKB doet een aanvraag voor de aanschaf van een vijftal computers en software met het doel de vrijwilligersgroep van Czaar51 daarmee te leren werken zodat zij dat kunnen inzetten voor het Inloophuis en voor hun vrijwilligerswerk in de buurt.
Deze aanvraag wordt toegekend en er komt een budget naar de stichting toe om hiermee een start te maken. De feitelijke start moet wachten op het verlichten van de preventiemaatregelen tegen corona besmetting en dat wordt in het volgende jaar.