Historie

Het Kerk en Buurtwerk in Amsterdam Oost (verder: OKB) werd opgericht in 1988 en inloophuis Czaar51 opende vier jaar later haar deuren. Aanvankelijk in een kleine winkelruimte, later op de locatie waar het nu nog is gevestigd toen met alleen de benedenverdieping. Later kwam ook de bovenverdieping er bij.

In 2011 werd “Een eigen plek” uitgegeven. In dit boek, dat door diakonaal opbouwwerker Bert van Schagen is geschreven op basis van zijn ervaring als pastoraal opbouwwerker in dienst van OKB, wordt de methodiek van de sociale broedplaats beschreven. Deze methodiek Sociale broedplaats is nog steeds basis van het aanbod van Stichting OKB aan de buurt. Maar samenhangend met de verandering van de buurt is ook het Oecumenisch Kerk- en Buurtwerk veranderd. De bevolking van de Oostelijke binnenstad is meer divers geworden. Dat is niet alleen te danken aan de verandering van de bevolkings-samenstelling van Amsterdam Centrum maar zeker ook door de grootscheepse vernieuwing van de buurt. Er kwam een heel nieuw woongebied bij (Funenpark), door de aanleg van de trambaan en de renovatie van bijna alle woningen en bedrijfsruimtes aan de Czaar Peterstraat veranderde de samenstelling van de buurtbevolking nog meer.

De vernieuwing van Czaar51 kreeg vorm in het project ‘Presentie in Zelfbeheer’ dat in de jaren 2012 tot 2016 is uitgevoerd met de vrijwilligers en bezoekers van Inloophuis Czaar51. Als resultaat daarvan is 2013 het eerste jaar van Czaar51 als Inloophuis in beheer bij de buurt. Er zijn vanaf dat jaar geen vaste medewerkers meer in dienst bij de Stichting OKB en actieve buurtbewoners zijn nu zelf als Beheergroep gesprekspartner van het bestuur van Stichting OKB. Zij worden daarbij tot het eind van 2016 ondersteund door Harm Puite die in opdracht van Stichting OKB werkte.