Contact

Inloophuis Czaar51

Czaar Peterstraat 51
1018 PB Amsterdam
T. 06-46182283

Stichting OKB

Stichting Oecumenisch Kerk- en Buurtwerk Amsterdam Oost
Bankrek. NL81 INGB 0003 0655 08
KvK 41208087
Postadres:
Panamakade 66
1019 AX Amsterdam

U kunt ons ook een bericht sturen via dit formulier hieronder:

Fout: Contact formulier niet gevonden.