Nieuw bestuur aan de start

Drie vrijwilligers staan klaar om het bestuur van de stichting OKB over te nemen van Arjan Spit en Jenny Looman. Het zijn:
Rieta van Staalduine en Theo Schoof en Harm Puite.
Rieta is voorzitter, Theo is penningmeester en Harm is secretaris ge-worden. Hafsa Chairi is zich aan het warmlopen: zij kijkt mee met het bestuur en beslist eind van dit jaar of zij toetreedt.